vrijdag 2 oktober 2009

Een groots geschenk van en ook voor Ton Koopman

Alweer een jaar
Vandaag, 2 oktober, bereikt de internationaal vermaarde Nederlander Ton Koopman de pensioengerechtigde leeftijd. Daarmee vangt voor deze dirigent, organist en klavecinist niet alleen een nieuw jaar aan, maar ontsnapt hij tegelijkertijd aan de maatregelen die de komende jaren van kracht zullen worden in verband met de wijzigingen die de regering van onze poldermodelstaat zal (moeten) nemen, welke hopelijk in principe flexibiliteit zullen inhouden. Ton Koopman is ook iemand die niet onmiddellijk na heden op de zo talrijke door hem vergaarde lauweren zal gaan rusten om zich te beperken tot datgene wat in het dagelijkse spraakgebruik als hobby wordt gekwalificeerd, en door menigeen wel eens — en zeer terecht — als denigrerend wordt ervaren.
Ter gelegenheid van het, al dan niet heugelijke, gebeuren komt de productiemaatschappij van Ton Koopman, Challenge Records, met een cassette, gevuld met 67 cd's op welke het complete Kantatenwerk van Johann Sebastian Bach (1685-1750) is bijeengebracht.

Biografie
Het is gebruikelijk om bij enigerlei vorm van herdenking allerlei stations en/of haltes van de jubilaris de revue te laten passeren, doch aangezien Avro Klassiek ons liet weten dat er op de site van deze omroep een biografie van Ton Koopman te lezen valt, verwijzen we u graag naar die tekst. Want daar kunt u voorts lezen in welke andere hoedanigheden dan de hier genoemde drie Ton Koopman ook nog de nodige faam heeft verweven in binnen- en buitenland.

Vieringen

Het herdenken zit ons in het bloed, en zeker de impresario's en firma's die de culture producten van zo'n artiest onder de aandacht willen brengen. Een dergelijke gelegenheid wordt veelal over een heel jaar uitgestreken als het om een overleden grootheid gaat, maar Ton Koopman is nog springlevend, die vooralsnog het
diminuendo nog niet op zijn blazoen draagt. Het vieren van die vijfenzestigste verjaardag zal dan ook wel meer dan alleen de datum 2 oktober bestrijken. Leiden viert op 3 oktober een groot feest en als men bedenkt dat Ton Koopman verbonden is aan de daar gevestigde universiteit en deze data in een weekeinde vallen, zal er zo hier en daar wel meer dan één cantate klinken al dan niet met Koffie en Boerencake. Gezien het tamelijk duizelingwekkende aantal Bach-cantates en een verzameling van 67 cd's kunnen organisatoren links en rechts te kust en te keur gaan.
___________
Johann Sebastian Bach: Das Kantatenwerk. Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, diverse solisten. CHALLENGE RECORDS 2009 (cassette met 67 cd's).
____________
Afbeeldingen
1. Voorzijde van het tekstboekje van de eerdere uitgave, thans opgenomen in het geheel, van de Neujahrskantaten.
2. De veel functies in het internationale muziekleven bekledende Nederlander Ton Koopman.
3. Voorzijde van het tekstboekje van onder meer de Kaffeekantate en de Bauernkantate. Ook de daarbij behorende compact disc is in het geheel opgenomen.

Geen opmerkingen: