dinsdag 31 mei 2011

Symfonieën van Niels Wilhelm Gade via de radio

De Deense componist Niels
W. Gade omstreeks 1850
Het orkest van de Deense Radio Kopenhagen, onder leiding van Christopher Hogwood speelt op woensdag 1 juni, in het radioprogramma Musica van de Duitse regionale zender NDR Kultur, de Symfonie nr. 8 in bes kleine terts. opus 47, uit 1871, van landgenoot Niels Wilhelm Gade (1817-1890).
Al eerder deze week werd een andere symfonie ─ de Vierde in Bes groot, opus 20, uit 1850 ─ van dezelfde musicus ─ violist, dirigent en componist ─ door een andere Duitse regionale zender, WDR3, de ether in gestuurd.

maandag 30 mei 2011

Vara-Componist van de week: Aram Chatsjatoerjan

Vereerd en verguisd
Aram Chatsjatoerjan
Aram Chatsjatoerjan (1903-1978), de Armeense musicus, die net als collega en tijdgenoot Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975) eveneens tamelijk heeft geleden onder de dictatuur van het stalinistische regime, maar in de beginperiode na de Revolutie van 1917 eerst wel kansen had gehad doordat hij uit de Kaukasus afkomstig was en daardoor flink wat "volkse muziek" kende en tevens kon verwerken. Hoe het tijdens de dictatuur van de Grote Krankzinnige Dzoegasjvili ─ zich noemende en schrijvende Stalin, die nog enige miljoenen meer slachtoffers heeft gemaakt dan zijn mede- en tegenstander inéén, Adolf Hitler ─ deze componist en zo menig ander in de wereld der kunsten is vergaan, mag bij geïnteresseerden in de materie bekend worden verondersteld.

Vijf avonden achtereen
Gedurende vijf avonden, steeds tussen 19:30 uur en 20:00 uur, fungeert Aram Chatsjatoerjan (dit is de enig juiste Nederlandse transliteratie; laat u niets anders wijsmaken; klemtoon op de laatste lettergreep in de achternaam) als Componist van de week in het gelijknamige Vara-programma dat via de klassieke zender Radio 4, zoals gewoonlijk vijf avonden achtereen: van maandag 30 mei tot en met vrijdag 3 juni, zal worden uitgezonden.

Daarin komt de man en zijn werk vijf keer een half uur aan bod. Zo ver als BBC Radio 3 zijn we nog niet, waar de Britse tegenhanger steeds een uur duurt, en ─ gedurende het winterseizoen ─ elke avond die middaguitzending wordt herhaald.
Zie ook ons artikel over (muziek van) deze Armeense musicus op deze site, gepubliceerd op 15 september 2010.

zaterdag 28 mei 2011

Heden tweemaal een Requiem in ZaterdagMatinee

Cristobal de Morales.
Achttiende eeuwse prent.
In de ZaterdagMatinee, te geven in het Concertgebouw te Amsterdam, op 28 mei en rechtstreeks te volgen op Radio 4, wordt vanaf 13:02 uur eerst het voorprogramma uitgezonden, waarna het echte concert volgt met twee keer een Requiem ─ een klassieke muziekvorm die de laatste weken veelvuldig via radio en televisie naar de huiskamers is gestuurd.
Het concert in kwestie opent met het Requiem van Cristobal de Morales (ca. 1500-1553), gevolgd door dat van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) uit diens laatste levensfase.

Uitvoerenden zijn de Radio Kamer Filharmonie met medewerking van The Sixteen, onder leiding van Harri Christophers. Vier solisten zijn eveneens van de partij: de sopraan Christina Landshamer; de mezzosopraan Caitlin Hulcup; Thomas Cosby, tenor; Christian Immler, bas.

zondag 22 mei 2011

Claude Debussy is Vara's Componist van de week

Claude Debussy ca. 1908
Aartsvader Claude
De oudste van de vier componisten, die met het volste recht als de aartsvaders van de twintigste eeuwse muziek mogen gelden ─ en dat zijn Claude Debussy (1862-1918), Arnold Schönberg (1874-1951), Béla Bartók (1881-1945) en Igor Stravinski (1882-1971)  ─ vervult in de week van maandag 23 tot en met vrijdag 27 mei de functie van Componist van de week bij de Vara op Radio 4. Debussy schreef, in tal van disciplines, klassieke muziek: solostukken voor piano, cycli, kamermuziek, orkestwerken en één muziekdrama Pelleas et Melisande.
Diverse composities, of delen daarvan, worden gedurende die vijf avonden, tussen 19:30 uur en 20:00 uur, voorgesteld. Als we juist zijn geïnformeerd, krijgen we zelfs pianistukken te horen die nog door de componist zelf zijn gespeeld. In dat geval mag men in meer dan één betekenis spreken van historische opnamen. Twee daarvan zullen zijn te horen in de aflevering van maandag 23 mei en nog één wordt voorgesteld in de laatste aflevering, van vrijdag 27 mei.

vrijdag 20 mei 2011

Tweede concertreeks Leidse Koorboeken in mei

Minutieuze aandacht
De pregnante, grote posters die zijn geplaatst in nog gotere passepartouts rondom tal van lichtmasten ─ ongetwijfeld in elk van de zeven steden waar het Egidius Kwartet in mei dit jaar het tweede concert zal geven, en eventueel de direct omliggende plaatsen zal optreden . Het is de tweede reeks concerten met muziek uit de recentelijk teruggevonden Leidse Koorboeken.
Het project, dat in mei 2011 zich nader liet kennen met openbare concerten en een eerste dubbel-cd, en  dat voor zes achtereenvolgende jaren staat gepland, haalt hopelijk de eindstreep, hetgeen niet meer als zo vanzelfsprekend geldt sinds in Den Haag een snijdende, cultuurvijandige bries de kop heeft opgestoken.Project van zes jaar

In mei 2011 is het praktische gedeelte ─ concerten, workshops, exposities en al wat dies meer zij ─ van start gegaan, en als alles verloopt zoals aanvankelijk is begroot, zal dit,  met alles wat daarin thuishoort, zes jaar vergen. Dat is toch een hachelijke onderneming, ondanks de daadwerkelijke steun, die van diverse zijden aan het geheel is gegeven. Diezelfde, algemeen-culturele situatie qua subsidies is in een impasse geraakt als gevolg van het volstrekt onverantwoordelijke gedrag van, hoe kon het ook anders, politici.
Misschien moeten de verantwoordelijken voor het project Leidse Koorboeken zich maar snel (laten) melden bij een nieuw cultuurfonds dat dezer dagen het bestaan officieel zal maken. Bedachtzame haast kan een doorslaggevende factor zijn, aangezien het in dat fonds beschikbare bedrag minder dan tien procent zal bedragen van de som die de Haagse cultuurbarbaren wil bezuinigen.
Wellicht moesten enkele knappe koppen in den lande maar eens overwegen het huidige kabinet te confronteren met een officiële klacht aangaande onbehoorlijk bestuur.

Zeven steden

Het eerste concert in de reeks zal, begrijpelijkerwijs, in Leiden worden gegeven, op vrijdag 20 mei. Daarna volgen
Alkmaar, 21 mei
Vlissingen, 22 mei
Amsterdam, 26 mei
Groningen, 27 mei
Utrecht, 28 mei
Rotterdam, 29 mei

zaterdag 14 mei 2011

Gustav Mahler van vroeg tot laat, vooral op radio

Gustav Mahler in 1909
Honderdste sterfdag
Hoewel wij, en dat met een ongebreideld enthousiasme, gekunsteld geregisseerde herdenkingen consequent uit de weg gaan, omdat deze meestentijds door commercieel ingestelde lieden worden bedacht en gerealiseerd, ligt dat in het geval van Gustav Mahler ietwat anders, aangezien deze kunsten-maker één der allergrootste meesters uit de westerse (muziek)geschiedenis is geweest, en er vrijwel geen dag voorbijgaat of op één van de West-Europese radiozenders wordt wel een symfonie van hem gespeeld. En, zo gezien, is er gewoon sprake van normale progressie.
De komende tijd, vanaf zaterdag 14 mei tot en met volgende week vrijdag de twintigste, zijn de ethermedia, vooral de radiozenders, wellicht net iets meer actief dan gewoonlijk. Zo worden er niet alleen symfonieën en liederen van Gustav Mahler de ether ingeslingerd, maar wordt er tevens een colloquium uitgezonden dat als thema Mahlers leven door zijn liederen, en kunnen we ook weer eens luisteren naar het Pianokwartet, een jeugdwerk van Mahler.
Uitgebreide informatie hierover is te vinden in een artikel dat ik heb opgenomen op de site All art is quite useless van Rond1900.nl, over de cultuur van het fin de siècle.
________
Naschrift dinsdag 17 mei 2011:
Inmiddels is op dezelfde fin de siècle-site een tweede bijdrage opgenomen, over vier verschillende filmbijdragen, welke op de beeldbuis op drie verschillende zenders, de komende dagen kunnen worden  bekeken.

woensdag 4 mei 2011

Michel van der Aa in Neue Musik op NDR Kultur

Tijdens het komende festival voor actuele muziek, te houden van 6 tot en met 21 mei te Hamburg, zal aandacht worden besteed aan het werk van twee componisten: de Nederlander Michel van der Aa ─ geboren in 1970 te Oss ─ en Phil Corner, geboren te New York in 1933. Het festival in kwestie draagt de naam Blurred Edges.
Het programma Neue Musik van de Duitse regionale radiozender NDR Kultur presenteert de nieuwste aflevering op woensdag 4 mei, tussen 20:55 uur en 22:00 uur: Michel van der Aa und Phil Corner beim Hamburger Festival Blurred Edges.

zondag 1 mei 2011

Robert Schumann in Nachtkonzert van Radio 4

Sopraan Sally Matthews
Simon Rattle leidt het Radiokoor en het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in een uitvoering van Das Pardies und die Peri, opus 50, van Robert Schumann (1810-1856).
In die uitvoering wordt de rol van de Peri gezongen door de sopraan Sally Matthews; Kate Royal, eveneens sopraan, vervult de rol van de Maagd. De Engel in het verhaal komt in deze versie voor rekening van de mezzosopraan Magda Kozena; de tenor Topi Lehtipuu fungeert als Verteller. Voorts zingen nog een tenor: Andrew Staples, en een barition: Davis Wilson-Johnson.
Maartje Stokkers presenteert het programma op Radio 4 in de nacht van zondag 1 op maandag 2 mei, tussen 01:02 uur en 02:30 uur.
Over deze compositie is op deze site een artikel gepubliceerd op woensdag 26 december 2007.