woensdag 31 december 2008

Gesprek met de uitzonderlijke Martin Grubinger

Bijzondere ontmoeting
In serie TonArt van de Duitstalige radiozender WDR 3, vol culturele programma's, wordt op woensdag 31 december — 's middags tussen 15:05 uur en 17:45 uur — aandacht besteed aan de Oostenrijkse percussionist Martin Grubinger, die er met zijn vooruitstrevende manier van muziek maken niet alleen in is geslaagd de jeugd van tegenwoordig voor zich te winnen, maar tegelijkertijd het meer conservatieve muziekpubliek, zowel in eigen land alsook daarbuiten.


In 2006 heeft Martin Grubinger de internationale doorbraak weten te bereiken met een optreden in de Wiener Musikvereinssaal met zijn project Showdown. Dat was een slagwerkmarathon van maar liefst vier uur. Daarmee heeft hij — voor zover dat nog nodig was — de directe toehoorders in het geïnteresseerde publiek dolenthousiast gemaakt, maar heeft hij tevens de harten veroverd van de meeste, zo niet alle, aanwezige critici.
Aan het doen en laten van deze tot in iedere vezel muzikale — maar tevens humoristisch en sympatiek optredende — jonge Oostenrijker hebben we op deze toonkunst-site reeds een artikel gewijd, en wel op vrijdag 30 november 2007.
__________
Afbeelding: Martin Grubinger in actie met een batterij slagwerk. (Foto: "Foto Körner.)

dinsdag 30 december 2008

Jean-Claude Casadesus — verjaardagsconcert uit 2005 en een gefilmd portret op Mezzo-televisie

Verjaarsconcert
Onlangs, op 7 december 2008, was het inmiddels 73 jaar geleden dat Jean-Claude Casadesus werd geboren. Hij is zijn muzikale carrière begonnen als slagwerker, maar heeft zijn activiteiten aangevuld met directielessen, allereerst bij Pierre Dervaux in Parijs, vervolgens bij Pierre Boulez in Basel. In 1968 werd hij vaste dirigent van de Parijse Opéra en de Opéra Comique aldaar. Drie jaar daarna heeft hij zijn leermeester Pierre Dervaux geassisteerd bij de oprichting van het Orchestre Philharmonique de la Loire, waar hij tot 1976 als assistent-dirigent aan bleef verbonden. In datzelfde jaar stichtte hij het Orchestre National de Lille, en met dat ensemble heeft Casadesus diepe indruk gemaakt, zowel binnen Frankrijk alsook daarbuiten, hetgeen onder meer is gebleken uit diverse tournees naar zevenentwintig landen.
In 2005 werd, ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Jean-Claude Casadesus een speciaal concert gegeven met Vadim Repin als solist. Dat concert is de afgelopen tijd al vaker door de muziekzender Mezzo gepresenteerd. Op woensdag 31 december wordt dit concert herhaald tussen 10:55 uur en 12:30 uur.

Lamlendigheid bij Mezzo
In de programmagegevens die Mezzo-tv via het internet beschikbaar stelt, worden wel tijdstip, type concert, de duur en de naam van de regisseur van de verfilming vermeld, maar — zoals dat tegenwoordig steeds vaker bij die onnozelaars voorkomt — naar het programma mogen we raden. Het feit dat ik van elders heb vernomen dat Vadim Repin daarin optreedt, maakt het vermoeden dat er een vioolconcert zal worden uitgevoerd, weliswaar groter, maar in die discpline is de keuze voor gissen veel te groot. Het begrip amateurisme is voor deze dagelijkse omissies bij Mezzo een absoluut eufemisme. Helaas. Nog een stupiditeit van de Mezzo-redactie is de plaatsing van een foto van violist Zino Francescatti (1902-1991) naast de schaarse gegevens over het concert in kwestie. Maar deze topviolist van anno toen is alleen te zien in een programma voorafgaand aan [1] het verjaardagsconcert van Casadesus junior, namelijk bij het gefilmde recital dat deze violist met diens vader, Robert Casadesus (1899-1972) heeft gegeven, maar dat moet zo'n vier decennia geleden zijn. Dat recital is ook al diverse keren door Mezzo uitgezonden.

Filmportret
In aansluiting op dat jubileumconcert presenteert deze zelfde zender vanaf 12:30 uur een gefilmd portret, eveneens uit het jaar 2005, van die "eeuwig jonge" dirigent. Deze bijdrage duurt 54 minuten, en ook daar houdt het op qua gegevens, en ook daar wordt opnieuw een foto van Zino Francescatti bij dat al te kleine testblok vertoond.
Labbekakkerij in diverse teksten of juist door het ontbreken daarvan. Zulke incompetentie komen we eveneens tegen op het gebied van de ordening van 'optredende' musici. Omdat Francescatti op die foto's een viool onder zijn kin houdt, betekent dit niet dat hij Vadim Repin is. Die analfabeten bij Mezzo hebben kennelijk niet verder gekeken dan de naam Casadesus. Maar het is niet zo gemakkelijk om in 2005 een filmportret te realiseren van een dan zeventigjarige dirigent die reeds 33 eerder de eeuwige speelvelden heeft opgezocht.
En of dat alles niet imbeciel genoeg is, worden wel alle verstreken uitzenddata van het programma in kwestie vermeld, doch weer niet de (eventueel) nog volgende. Zouden er bij Mezzo überhaupt mensen werken die ook maar de geringste kennis van klassieke muziek hebben, of wordt zulks niet meer gewenst als de kandidaten maar met een computer kunnen spelen?
Uniek is het bij Mezzo wel: zo'n breed uitgemeten conglomeraat van redactionele onbekwaamheid.
__________

[1] Tussen 10:00 uur en 10:55 uur wordt dat boeiende recital van Zino Francescatti met Robert Casadesus weer eens door Mezzo uitgezonden.
____________
Afbeeldingen
1. Dirigent Jean-Claude Casadesus. (Foto: Naxos.)
2. Violist Vadim Repin. (Foto: © Kasakara, Deutsche Grammophon Gesellschaft.)
3. Logo van de (klassieke) muziekzender Mezzo.

maandag 29 december 2008

Beethovens Negende onder leiding van Christoph Eschenbach dinsdagochtend op Mezzo-televisie

Koor en vier vocale solisten
In het jaar 2004 heeft dirigent Christoph Eschenbach met het Orchestre de Paris in het Theatre Mogador van de Franse hoofdstad een uitvoering gegeven van de Negende Symfonie in d klein, opus 125, van Ludwig van Beethoven (1770-1827), welke is gecomponeerd in de periode 1822/24. Het is zonder twijfel de meest bekende van de symfonieën van deze meestercomponist, vooral doordat het orkest in het vierde deel wordt versterkt door vier vocale solisten — sopraan, alt, tenor en bariton — en eveneens een groot gemengd koor. Dat laatste element vormt echter niet zelden een probleem, aangezien elk (middel)groot toonkunstkoor toch eigenlijk de ambitie koestert dat werk ook maar eens te presenteren. Doch in wezen kan die uiterst veeleisende koorpartij alleen maar door een (op zijn minst semi-) professioneel koor adequaat worden uitgevoerd.
De opname van het concert met deze mijlpaal in de geschiedenis van de westerse muziek zal worden uitgezonden op dinsdag 30 december, tussen 11:40 uur en 12:55 uur.

Echt Mezzo
Met de verstrekking van de juiste of volledige informatie zijn er veel problemen geweest zolang de zender Mezzo in de ether is. In de loop der tijden is men overgegaan tot een ander systeem dat niet alleen een duidelijker overzicht biedt, maar eveneens een aantrekkelijker voorkomen heeft. Dat veel omroepgidsen dikwijls heel summiere gegevens verstrekken, ligt voor de hand: die hebben immers heel wat meer te publiceren dan alleen de programma's van deze klassieke muziekzender. Helaas is er op de site met de programmagegevens geen enkele informatie te vinden over de vier solisten die, en over het koor dat, in deze interpretatie van Beethovens Negende mede van de partij zal zijn.
Het betreft de verfilming van dat concert, gemaakt door François Goedghebeur. Gezien het jaar van ontstaan zou men al wel mogen verwachten dat niet alleen het geluid in stereo zal worden uitgezonden, maar dat het hier tevens gaat om een film in breedbeeld. Doch ook dat thema wordt op de, nog steeds niet aan minimum eisen beantwoordende, website van deze zender niet aangeroerd.
Uitgebreide informatie over het werk en een nadere toelichting daarop is te vinden in een artikel dat ik op vrijdag 11 juli van dit jaar heb opgenomen op deze muzieksite.
____________
Afbeeldingen
1. Dirigent Christoph Eschenbach in 1994. De foto is genomen in Houston, USA.
2. Beethoven in 1823, toen hij aan de Negende Symfonie werkte. Portret door Ferdinand Georg Waldmüller (1793-1865).

zondag 28 december 2008

Rossini's Petite messe solennelle eenmalig op Arte

Herdenking
Hoewel Giacchino Rossini (1792-1868) zijn grote bekendheid vooral te danken heeft aan de exact veertig opera's die hij heeft gecomponeerd — ook al zijn enkele daarvan nadrukkelijker gemeengoed geworden dan de meeste andere —, heeft deze man toch ook in tal van andere disciplines als schepper van bijzondere toonkunst de sporen heel ruim verdiend. Het is dan ook volkomen terecht dat men Rossini onlangs in het Leipziger Gewandhaus heeft gemomoreerd naar aanleiding van een iets minder rond aantal jaren na zijn heengaan dan gebruikelijk. Al moet daar volledigheidshalve aan worden toegevoegd dat degenen, die er op één of andere manier brood of heil in zien, elke gelegenheid met overmatige graagte zullen aangrijpen.
Op 13 november dit jaar was het alweer honderdveertig jaar geleden dat deze componist de laatste adem heeft uitgeblazen.


Dat deze herdenking werd gerealiseerd met één van Rossini's laatste werken — dat tegelijkertijd de laatste van de tien composities in de categorie geestelijke muziek is — mag alleen maar veelwaardering oogsten; op de theaterplanken wordt hij vrijwel elke dag wel ergens ter wereld, al dan niet nadrukkelijk, herdacht. Bovendien geniet deze compositie de reputatie dat het één der belangrijkste voorbeelden van geestelijke muziek in dit genre is. Het gaat hierbij om de Petite Messe solennelle, waarvan twee versies bestaan: de eerste werd in 1863 gecomponeerd, de tweede in het jaar voordat Rossini overleed.
De verfilmde uitvoering in het Leipziger Gewandhaus heeft een duur van bijna anderhalf uur; deze werd recentelijk aldaar opgenomen met vier vocale solisten: de sopraan Alexandrina Pendantschanka; de alt Manuela Custer; de tenor Stefano Secco; en de bariton Mirco Palazzi. Verdere medewerking wordt verleend door het koor van de Leipziger Opera en het Gewandhausorchester; het geheel staat onder leiding van Riccardo Chailly.


Michael Beyer tekent voor de regie van dit filmdocumen dat op het formaat 16:9 zal worden uitgezonden.
____________
Afbeeldingen
1. Gioacchino Rossini. Tekening van Elzo Smid, Groningen, 1987. (Collectie Heinz Wallisch, tevens ©.)
2. Concertzaal in het nieuwe Gewandhaus dat in 1981 in gebruik is genomen.

Eerste lustrum Calefax-PAN zondagavond aan het IJ

Hierboven ziet u vijf door riet-met-bijbehorend-instrument bezeten musici, allen van het rietkwintet Calefax, dat in relatief korte tijd internationale faam heeft verworven met een non-conformistisch repertoire, zowel voor deze besloten herenclub zelf, maar tevens voor combinaties met andere kunstenaars, die niet per definitie eveneens de toonkunst hoeven te beoefenen.
Dat wordt wel weer bewezen in het optrekje achter de vijf jongens hierboven, het Muziekgebouw aan het IJ, waar zondag 28 december, in de avonduren vanaf 19:30 uur het eerste Calefax-PAN-lustrum zal losbreken.
Bij die gelegenheid doen opnieuw tal van binnen- en buitenlandse grootheden uit de wereld der diverse kunsten mee, zoals het Trio Tony Overwater, dat onlangs samen met Calefax op wereldreis is geweest.
Wie er allemaal op deze avond acte de présence zullen geven, kunt u lezen in het Persbericht dat ik zondagochtend op de Homepage van het muziektijdschrift Mens en Melodie zal plaatsen.
Daar kunt u deze vijf jongemannen, samen met de drie van Tony Overwater (deze hoogstdezelve incluis) en hun wereldreis-spandoek met breedtewerking bekijken.
Moge de lustrum-avond met eenzelfde gevolg in de annalen vol successen van al deze verschillende ensembles en solisten worden geboekstaafd.
__________
Afbeelding
:
Aban Wesley — fagot; Oliver Boekhoorn — hobo; Raaf Hekkema — saxofoon; Ivar Berix — klarinet; Jelte Althuis — basklarinet.
Foto: Boersma.

zaterdag 27 december 2008

Het leven van pianiste Hélène Grimaud in Arte-film

Romantiek en eigentijds
Arte-televisie, de Frans-Duitse cultuurzender presenteert op zondag 28 december, tussen 18:15 uur en 19:00 uur de film Mein Leben — Hélène Grimaud, een portret van deze pianiste. Het is een coproductie van Frankrijk, de Verenigde Staten en Duitsland. Deze documentaire is in 2006 tot stand gekomen onder regie van Alix François Meier; in de Bondsrepubliek valt deze film onder verantwoordelijkheid van het Zweite Deutsche Fernsehen.
De voorkeuren van deze in 1969 geboren Franse pianiste liggen in de sfeer van de muziek der Romantiek, evenals bij de eigentijdse toonkunst binnen het repertoire voor haar instrument, solo met een enkele andere muzikant of een heel ensemble.
Haar ouders, die beiden leraar waren, hebben het de eerste zeven jaar erg moeilijk gehad met hun hyperactieve dochter, die het in dit leven niet kon vinden, totdat ze voor muzieklessen werd aangemeld en het bij haar passende leven voor haar open lag.
____________
Afbeelding: Pianiste Hélène Grimaud. (Foto: © Mat Hennek; Deutsche Grammophon.)

Mahlers Eerste onder Eschenbach weer op Mezzo

Herhaling van eerder dit jaar
Op zaterdag 27 december 2008 presenteert de muziekzender Mezzo weer eens de Eerste Symfonie in d klein Titan, van Gustav Mahler, door het Orchestre de Paris onder leiding van Christoph Eschenbach. Volgens de gegevens van Mezzo zal het concert om 11:35 uur beginnen. Waarschijnlijk wordt het aangevuld met nog andere muziek voordat het volgende programma-onderdeel begint — dat voor 13:30 uur gepland staat —, aangezien die Mahler-symfonie ongeveer een uur in beslag neemt.
Op het fin de siècle cultuurweblog All art is quite useless van Rond1900.nl heb ik in de lente van 2007 een uitgebreid artikel aan deze symfonie gewijd.

maandag 22 december 2008

De (kerst)week van Johann Sebastian Bach

Componist van de week
Vijf dagen is Papa Bach in het Vara-programma op Neerlands Radio 4 Componist van de week. Dat betekent elke dag ongeveer een half uur muziek van de Duitse grootmeester der Barok, van maandag 22 tot en met vrijdag 26 december, 's avonds tussen 19:30 uur en 20:00 uur. Op de website van het bewuste radioprogramma is per dag te vinden welke stukken er dan zullen worden uitgevoerd.

Performance on 3
Ook bij de BBC wordt dezer dagen aandacht aan composities van deze pater familias Bach besteed. In het luisterprogramma Performance on 3 van de Britse zender BBC Radio 3 zijn op drie avonden achtereen, op maandag 22, dinsdag de 23ste en woensdag 24 december — tussen 20:00 uur en 21:45 uur onze tijd — uitzendingen gepland met als titel Bach at Christmas, uit te voeren door het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van John Eliot Gardiner. Er staan diverse composities op het programma, waarvan dinsdagavond één voor orgel: de overbekende Toccata en Fuga in d kleine terts BWV 565. Meer over dat concert is te vinden op de website van de programmareeks op BBC Radio 3.

Mis in b-klein
Ook de televisie laat zich voor wat betreft Johann Sebastian Bach deze week niet onbetuigd. De cultuurzender Arte-televisie presenteert in de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 december — tussen 00:35 uur en 02:25 uur een concertregistratie in de Parijse Notre Dame met een uitvoering van Bachs h-Moll Messe. Meer daarover is te lezen op de website van Arte-televisie.

vrijdag 19 december 2008

Zes werken van Elliott Carter op BBC Radio 3

Eeuwfeest-concert
In het programma Performance on 3 van de Britse zender BBC Radio 3 zullen op vrijdag 19 november, tussen 20:00 uur en 22:15 uur zes verschillende composities worden uitgevoerd van de Amerikaanse componist Elliott Carter, die op 11 december de gedenkwaardige leeftijd van honderd jaar heeft bereikt.
In meer dan acht decennia heeft de man een enorme en tevens blijvende bijdrage geleverd aan niet alleen de Amerikaanse, maar ook aan de gehele westerse muziekgeschiedenis. Als dertienjarige zat Elliott Carter in de zaal toen Pierre Monteux, met het Boston Symphon Orchestra te New York, de Amerikaanse première leidde van Stravinski's Le sacre du printemps, en hij was daardoor volkomen geëlektriseerd. Het zal dan ook een prachtig moment voor hem zijn geweest dat dit werk — ook nu in Elliott Carters aanwezigheid, ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag — onder leiding van James Levine werd uitgevoerd.
Kort tevoren leverde de componist het bewijs dat die hoge leeftijd het verder werken niet hoeft te belemmeren: op 5 december werd in Bostons Symphony Hall, door het aldaar gehuisveste orkest onder leiding van James Levine, de wereldpremière gegeven van zijn Interventions for piano and orchestra met Daniel Barenboim als solist.

Een kleine indruk
Carter studeerde in de tweede helft van de jaren twintig van de vorige eeuw in Parijs bij Nadia Boulanger (1887-1979). In de jaren dertig componeerde hij een tijdlang atonale muziek. Zijn oeuvre bestaat uit orkestwerken en kamermuziek, vocale composities en solostukken.
In de jaren zeventig is onder meer op het in die periode zeer aan de 'eigentijdse weg' timmerende label Nonesuch — onder de bezielende leiding van Teresa Sterne — flink wat kamermuziek van Elliott Carter verschenen, alsook de opvallende compositie Double Concerto for Harpsichord and Piano with Two Chambers Orchestras. Die compositie is, eveneens in die periode, uitgekomen in de reeks Music of our Time — een relatief snel opgeheven serie — van CBS, aldaar in combinatie met de Variations for Orchestra.

Vrijdag-concert op BBC Radio 3
Het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Oliver Knussen wordt aangevuld met de cellist Anssi Karttunen en de hoornist Martin Owen. Deze beiden zullen elk op hun beurt soleren in een voor hun instrument geschreven compositie van Carter. De volgorde van de zes te spelen composities is:
1. Sound fields.
2. Celloconcert.
3. Wind rose.
4. Mad regales.
5. Hoornconcert.
6. Boston concert.

donderdag 18 december 2008

Tweemaal Benjamin Britten op BBC Radio 3

Avondconcert
Tijdens het Britse BBC Radio 3-programma Performance on 3 zullen op donderdag 18 december twee koowerken van de Engelse componist Benjamin Britten (1913-1976) worden uitgevoerd. Als eerste werk van het vierdelige programma zal A ceremony of carols, opus 48, gecomponeerd in 1942, klinken. Na twee andere onderdelen wordt het avondconcert besloten met de cantate Saint Nicholas, opus 42, uit het jaar 1948 van dezelfde componist.
Het BBC Concert Orchestra staat onder leiding van Andrew Carwood. Medewerking wordt verleend door de BBC Singers; Sloned Williams, harp; en Andrew Kennedy, tenor. Het concert duurt van 20:00 uur tot 22:15 uur en zal, tussen 20:40 uur en 21:00 uur, worden onderbroken door het programma Twenty minutes.

maandag 15 december 2008

Arte-documentaire over Regensburger Domspatzen

Eén uitzending
Op dinsdag 16 december, tussen 23:00 uur 's avonds en 01:35 uur in de nacht op woensdag 17 december, presenteert de Duits-Franse cultuurzender Arte-televisie eenmalig een documentaire over het internationaal befaamde jongenskoor Regensurger Domspatzen. De film van Matti Bauer is ontstaan in opdracht van de ARD-regionale zender Bayerische Rundfunk, en is dit jaar gereedgekomen. De film zal worden uitgezonden in HD-kwaliteit en op het formaat 16:9. In deze documentaire over een koor dat inmiddels kan bouwen op een traditie van meer dan duizend jaar, wordt het resultaat getoond van een jaar filmen bij die jeugdige zangers en hun begeleiders. De voornaamste taak van het koor is het zingen tijdens de liturgie in de katholieke kerk.

Portret van Olivier Messiaen — driemaal op Arte-tv

Filmportret uit 2002
Onder de titel Olivier Messiaen — Kristall-Liturgie zal de Frans-Duitse cultuurzender ARTE-televisie de komende week drie keer een Portret uit 2002 voorstellen van deze Franse componist, die op 10 december honderd jaar oud zou zijn geworden. Zijn bijzondere verdiensten als componist van vooral uitzonderlijke werken — die worden gekenmerkt door een reeks van invloeden uit de aan hem voorafgaande, westerse muziek, maar eveneens uit die van het verre Oosten, vooral Japan, en uit de natuur, vooral van vogels — zijn veelvuldig thema van artikelen en lezingen geweest. Tevens is de man onderscheiden met diverse prijzen, zoals de Nederlandse Erasmusprijs (1972).
De eerste uitzending van de documentaire van de Fransman Olivier Mille — welke onder auspiciën van Arte France tot stand is gekomen — zal op maandag 15 december, 's avonds tussen 22:40 uur en 23:40 uur plaatshebben.
Twee herhalingen zijn gepland, beide op andere tijdstippen, opdat zoveel mogelijk mensen daarvan nog kunnen kennisnemen: allereerst op vrijdag 19 december vanaf 08:00 uur in de ochtend en dan nog op zondag 21 december, 's ochtends om 06:00 uur.
__________
Afbeelding: Olivier Messiaen aan de speeltafel van een orgel met vier klavieren, waarvan de drie manualen hier zichtbaar zijn. Het zou wel eens in de Parijse Église de la Sainte-Trinité kunnen zijn.

zondag 14 december 2008

Messiaens Turangalîla-symfonie op Arte-televisie

In het kader van 100 jaar Olivier Messiaen zendt ARTE-televisie op zondag 14 december, tussen 19:00 uur en 20:25 uur diens omvangrijke en veeleisendeTurangalîla-symfonie uit. Deze werd gecomponeerd in de jaren 1946-48. De herdenking van de honderdste geboortedag van deze componist, die de laatste weken flink veel aandacht heeft gekregen in alle denkbare media, zal voor deze opname aanleiding zijn geweest. Uitvoerenden zijn het Orchestre Philharmonique de Radio France onder leiding van Myung-Whun-Chung. Solistische medewerking wordt verleend door de pianist Roger Muraro en Valérie Hartmann-Claverie. Het concert werd in oktober dit jaar opgenomen in de vermaarde Parijse Salle Pleyel.
Dit Arte-programma wordt slechts eenmaal uitgezonden.


donderdag 11 december 2008

Mozarts Sinfonia concertante KV 364 voor viool, altviool en orkest nogmaals op Mezzo-TV

Geniaal werk
Eén van de meest geniale instrumentale composities van Wolfgang Amadeus Mozart is de Sinfonia Concertante voor viool, altviool en orkest in Es grote terts, in 1779 te Salzbug gecomponeerd. Zo'n vier decennia geleden hebben tal van Europese televisiezenders van deze compositie een opname uitgezonden met David Oistrach en Yehudi Menuhin als solisten, ondersteund door het Zürcher Kammerorchester onder leiding van Edmond de Stoutz. Het zou aardig zijn als een (of meer) televisiestation(s) die verschillende versies eens (zeer kort) na elkaar zou uitzenden: Mezzo zelf of ARTE.

Al diverse keren heeft Mezzo-TV — de muziekzender voor klassiek en ('s nachts) jazz — dit werk gepresenteerd. Op donderdag 11 december kunt u dit meesterstaaltje nogmaals horen en zien.
Dezelfde zender zal de inmiddels bij velen bekende uitvoering — door de Kremerata Baltica onder leiding, en met solistische medewerking, van Gidon Kremer — nogmaals aan u voorstellen, en vast niet voor de laatste keer.

Mezzo TV — donderdag 11 december 19:50 uur - 20:30 uur.

woensdag 10 december 2008

Natuurlijke muziek: walvis en klarinet in interactie — komende nacht in Supplement op Radio 6

Musicerende dieren
Direct in het eerste uur van de nacht van woensdag 10 op donderdag 11 december — tussen 00:02 en 01:00 uur — kunt u op de Nederlandse zender Radio 6 in het NPS-programma Supplement luisteren naar de aflevering Natuurlijke muziek — dat is het zevende deel in die reeks, getiteld Whale Music en David Rothenberg. Van deze Amerikaanse componist en klarinettist zal Whale Music worden uitgezonden, en een aantal live opnames van waarachtig muzikale ontmoetingen tussen de walvis en David Rothenberg, die daarbij klarinet speelt.


David Rothenberg heeft drie jaar geleden al van zich doen spreken in het programma Why birds sing. Hij zal zich ongetwijfeld verder bekwamen in de interactie van natuurgeluiden — in eerste instantie van dieren — met de menselijke receptie daarvan en de eventuele gevolgen die een componist zoals hij veroorzaakt door de interactie tot element van integratie te maken in zijn muzikale scheppingen.
Een conglomeraat van gelukkige momenten, welke onder de juiste omstandigheden heel veel positieve gevolgen kunnen hebben: als een sneeuwbaleffect dan wel als dat van een steentje in de vijver.
____________
Afbeelding: De componist van Whales hier met een saxofoon.
(Foto: © David Rothenberg.)

maandag 8 december 2008

Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium

Nu de decembermaand naar het midden loopt en de restanten van de voormalige bisschop van Mira tamelijk snel hebben plaatsgemaakt voor allerlei parafernalia die te maken hebben met het christelijke kerstfeest, zullen, eveneens in ons land dit jaar opnieuw, tal van koren en oratoriumverenigingen — al dan niet onder auspiciën van een symfonieorkest — tezamen het nodige aantal uitvoeringen van Bachs Weihnachtsoratorium presenteren.
Over dit fraaie staaltje van tijdloos cultuurgoed kunt op deze site een uitgebreid artikel vinden dat op maandag 26 november 2007 is verschenen.

donderdag 4 december 2008

Olivier Messiaens complete pianocompositie Vingt regards sur l'enfant Jésus tijdens één concert

Twintig korte pianostukken
De periode van twaalf maanden, die inmiddels alweer bijna achter ons ligt werd in de klassieke muziekwereld niet alleen het Messiaen-Jaar, maar tevens als het Jaar van Elliot Carter omschreven.
Laatstgenoemde werd op 11 december 1908 geboren en zal, als het even meezit, de volgende week zijn honderdste verjaardag vieren Olivier Messiaen werd één dag voor Carter in het Franse Avignon geboren, maar deze is in 1992 op 27 april overleden.
De lopende maand van dit jaar zou echter zonder overdrijving als Olivier Messiaen-maand gekwalificeerd kunnen worden: op diverse radiostations, waaronder in grote mate op BBC Radio 3, wordt veel aandacht aan Messiaen besteed. Zo is hij daar van maandag 1 tot en met vrijdag 5 december Composer of the Week, en komt zijn naam eveneens in de programmering van die zender in de komende week veelvuldig voor.
In ons eigen land laat men zich evenmin onbetuigd, en dat blijkt op zondagavond 7 december in Museum De Buitenplaats te Eelde, waar pianiste Yancia Hristova een complete uitvoering zal geven van de 20 pianostukken, die de titel Vingt regards sur l'enfant Jésus hebben meegekregen. Deze religieus-contemplatieve stukken werden gecomponeerd in 1944, in de voor Frankrijk reeds toen laatste periode van de Tweede Wereldoorlog, waar met zeer veel (voornamelijk letterlijke) smart werd uitgezien naar bevrijding, naar verlossing van in dit geval de Duitse bezetter. En wie anders, beter, dan de mens geworden god genaamd Jezus, de gezalfde (christus) vertegenwoordigt in de christelijke traditie meer de eenheid van bevrijding en verlossing dan dat christuskind.
Over deze compositie en de gegevens met betrekking tot het concert in kwestie kunt u lezen in een artikel van woensdag 3 december, op onze zustersite Cultuur in Groningen en omgeving.

maandag 1 december 2008

Mis van Pierre de la Rue voor cd opgenomen

Aanwinst voor collectie
Tijdens het concert dat de Noordelijke Polyfonisten onder leiding van André Cats zondag 30 november in de Synagoge van Groningen hebben gegeven, is er een opname gemaakt van de uitvoering van de door het koor gezongen onbekende Mis van Pierre de la Rue voor een compact disc. Dat is voor de uitvoerenden tevens een beloning voor het al het werk dat ze hebben gedaan, voorafgaande aan de twee uitvoeringen, die de afgelopen week werden gegeven. Na gereedkomen van de cd zijn deze stemmenverrichtingen voor 'de eeuwigheid' geregistreerd.
Deze zal over ongeveer een maand gereed zijn. Normaliter is de nieuwe cd beschikbaar als er een nieuw optreden wordt gegeven.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven en krijgen dan direct na verschijnen van het spiegelplaatje bericht. Zij kunnen dat doen via de website van het koor, waarop eventueel meer wetenswaardigs te vinden is, of via dirigent André Cats.
__________
www.noordelijkepolyfonisten.nl
andre.cats@versatel.nl