vrijdag 20 mei 2011

Tweede concertreeks Leidse Koorboeken in mei

Minutieuze aandacht
De pregnante, grote posters die zijn geplaatst in nog gotere passepartouts rondom tal van lichtmasten ─ ongetwijfeld in elk van de zeven steden waar het Egidius Kwartet in mei dit jaar het tweede concert zal geven, en eventueel de direct omliggende plaatsen zal optreden . Het is de tweede reeks concerten met muziek uit de recentelijk teruggevonden Leidse Koorboeken.
Het project, dat in mei 2011 zich nader liet kennen met openbare concerten en een eerste dubbel-cd, en  dat voor zes achtereenvolgende jaren staat gepland, haalt hopelijk de eindstreep, hetgeen niet meer als zo vanzelfsprekend geldt sinds in Den Haag een snijdende, cultuurvijandige bries de kop heeft opgestoken.Project van zes jaar

In mei 2011 is het praktische gedeelte ─ concerten, workshops, exposities en al wat dies meer zij ─ van start gegaan, en als alles verloopt zoals aanvankelijk is begroot, zal dit,  met alles wat daarin thuishoort, zes jaar vergen. Dat is toch een hachelijke onderneming, ondanks de daadwerkelijke steun, die van diverse zijden aan het geheel is gegeven. Diezelfde, algemeen-culturele situatie qua subsidies is in een impasse geraakt als gevolg van het volstrekt onverantwoordelijke gedrag van, hoe kon het ook anders, politici.
Misschien moeten de verantwoordelijken voor het project Leidse Koorboeken zich maar snel (laten) melden bij een nieuw cultuurfonds dat dezer dagen het bestaan officieel zal maken. Bedachtzame haast kan een doorslaggevende factor zijn, aangezien het in dat fonds beschikbare bedrag minder dan tien procent zal bedragen van de som die de Haagse cultuurbarbaren wil bezuinigen.
Wellicht moesten enkele knappe koppen in den lande maar eens overwegen het huidige kabinet te confronteren met een officiële klacht aangaande onbehoorlijk bestuur.

Zeven steden

Het eerste concert in de reeks zal, begrijpelijkerwijs, in Leiden worden gegeven, op vrijdag 20 mei. Daarna volgen
Alkmaar, 21 mei
Vlissingen, 22 mei
Amsterdam, 26 mei
Groningen, 27 mei
Utrecht, 28 mei
Rotterdam, 29 mei

Geen opmerkingen: