zaterdag 14 mei 2011

Gustav Mahler van vroeg tot laat, vooral op radio

Gustav Mahler in 1909
Honderdste sterfdag
Hoewel wij, en dat met een ongebreideld enthousiasme, gekunsteld geregisseerde herdenkingen consequent uit de weg gaan, omdat deze meestentijds door commercieel ingestelde lieden worden bedacht en gerealiseerd, ligt dat in het geval van Gustav Mahler ietwat anders, aangezien deze kunsten-maker één der allergrootste meesters uit de westerse (muziek)geschiedenis is geweest, en er vrijwel geen dag voorbijgaat of op één van de West-Europese radiozenders wordt wel een symfonie van hem gespeeld. En, zo gezien, is er gewoon sprake van normale progressie.
De komende tijd, vanaf zaterdag 14 mei tot en met volgende week vrijdag de twintigste, zijn de ethermedia, vooral de radiozenders, wellicht net iets meer actief dan gewoonlijk. Zo worden er niet alleen symfonieën en liederen van Gustav Mahler de ether ingeslingerd, maar wordt er tevens een colloquium uitgezonden dat als thema Mahlers leven door zijn liederen, en kunnen we ook weer eens luisteren naar het Pianokwartet, een jeugdwerk van Mahler.
Uitgebreide informatie hierover is te vinden in een artikel dat ik heb opgenomen op de site All art is quite useless van Rond1900.nl, over de cultuur van het fin de siècle.
________
Naschrift dinsdag 17 mei 2011:
Inmiddels is op dezelfde fin de siècle-site een tweede bijdrage opgenomen, over vier verschillende filmbijdragen, welke op de beeldbuis op drie verschillende zenders, de komende dagen kunnen worden  bekeken.

Geen opmerkingen: