donderdag 6 november 2008

Eliana Burki, een fenomenale alpenhoorniste

Verrassing
Hedenochtend tussen half negen en negen uur kwam ik per toeval terecht in het Morgenmagazin, een gevarieerd programma dat door de beide publieke Duitse televisiezenders ARD/Das Erste en het ZDF op werkdagen van 05:30 uur tot 09:00 uur wordt uitgezonden. Er is publiek aanwezig. Diverse van de presentatoren zijn vaak buitenproportioneel opgetogen en kunnen alleen maar in superlatieven spreken. De geringste aanleiding wordt aangegrepen voor uitzonderlijke hilariteit, en dat maakt zo'n programma ondraaglijk, vooral als de presentatoren het eigen ik toch altijd nog iets belangrijker vinden dan de genode gasten. Helaas komt dat laatste iets te veel voor, en dat is de reden dat ik zelf jaren geleden het wel voor gezien hield.
Dat men door zo'n besluit ook verstoken kan blijven van buitengewoon interessante en aantrekkelijke persoonlijkheden, bleek vanochtend toen een alpenhoorniste haar kunnen mocht laten horen en zien: de 25-jarige Eliana Burki. Voor haar had ik het toestel ook wel aangezet als ik van tevoren had geweten dat ze in dat programma zou komen. Iemand die in staat is met een inmiddels zo'n tweeduizend jaar bestaand — en dikwijls fraai beschilderd — instrument met een lengte van 4 tot 5 meter andere geluiden te produceren dan de gebuikelijke, verdient zulke aandacht ruimschoots.

Bijzondere musicienne
Vanaf haar achtste treedt ze op met een groep oude, eerbiedwaardige heren, die de alpenhoorn als een traditioneel instrument bespelen, en die toonden, door de bank genomen, aanvankelijk wel enige afstandelijkheid, maar nu die zelf hebben kunnen vaststellen wat ze met deze opgetogen jongedame 'in huis' hebben, is die houding verleden tijd.
Zelf wilde Eliana Burki meer met het instrument dan wat de traditie biedt: het blazen van de bekende stukken en de optredens langs lijnen van geleidelijkheid. Vanaf haar dertiende wilde ze jazz en popmuziek kunnen spelen op dat aloude instrument. En warempel, dat is haar gelukt. Twee tot vier uur per dag oefent ze en met die volhardende houding is ze erin geslaagd met een eigen band een repertoire op te bouwen. Zij is in staat zeventien verschillende tonen aan de alpenhoorn te ontlokken, waar voor anderen een maximum van zes haalbaar is gebleken.
Van die kunstvaardigheid heeft ze in de studio daarnet laten horen wat ze, ondersteund door één van haar bandleden — een uitnemende slagwerker — aan dit klassieke instrument — dat u (vrijwel) nooit in een concertzaal zult aantreffen — weet te ontlokken. Overigens heeft Eliana Burki ook die drempel genomen en in 1999 met het Olten City Orchestra gespeeld.
Haar kunsten zijn inmiddels via compact disc te beluisteren voor iedereen die dat wil.

Heute Journal
Het Heute Journal — de dagelijkse nieuws- en actualiteitenrubriek van het Zweite Deutsche Fernsehen — zal haar uitgebreider voorstellen op donderdag 6 of vrijdag 7 november — dat zal afhangen van het actuele nieuwsaanbod — en zo'n voorstelling zal haar op tal van fronten bepaald geen windeieren leggen, zoals de geschiedenis van het Heute Journal heeft aangetoond.
Het zal haar populariteit enorm verhogen, het aantal uitnodigingen zal ongetwijfeld zo groot worden dat ze een keuze zal moeten maken, en haar cd zal zich eveneens in een zeer grote populariteit mogen verheugen. Het Heute Journal wordt steeds tussen 21:45 uur en 22:15 uur uitgezonden.
Vijf jaar oud was ze toen haar moeder haar vertrouwd wilde maken met het pianospel, maar dat werd geen succes. "Mijn oren doen pijn. Ik wil alpenhoorn spelen." Waartoe zulke gedecideerdheid van een jong kind kan leiden, kunt u hopelijk in het Heute Journal van 6 of 7 november zelf vaststellen.

NB: Meer informatie over het instrument Alphorn kunt u vinden in de Geïllustreerde Muziekinstrumenten Encyclopedie van Bert Oling/HeinzWallisch (2003).

Geen opmerkingen: