zondag 10 januari 2010

Mahlers Adagietto uit de Vijfde Symfonie bewerkt

Gustav Mahlers beroemdste stuk nu eens geheel anders
In het Middagconcert dat de Tros op maandag 11 januari vanaf 13:03 uur zal uitzenden via onze Radio 4, zal in afdeling C, als tweede onderdeel, onder meer het Adagietto uit de Symfonie nr. 5 in cis kleine terts uit 1901-02, van Gustav Mahler (1860-1911) worden uitgevoerd in een versie die in hoge mate afwijkt van hetgeen de componist in zijn oren lag: in een arrangement voor a capella koor — waarmee de strijkers en de harpen uit Mahlers eigen instrumentatie van dit vrijwel overal ter wereld befaamdste stuk van deze componist worden vervangen. Verantwoordelijk voor die ingreep is de musicoloog en dirigent Clytus Gottwald (*1925). Hij wil de luisteraars van dat wijd verbreide gedeelte uit Mahlers Vijfde — vooral door het gebruik in de film Death in Venice uit 1971 door regisseur Luchino Visconti (1906-1976) — het eens op een volstrekt andere manier laten beleven. Hoezeer dat eventueel de inmiddels eventueel ingeklonken emotie eventueel zal beïnvloeden, zal moeten blijken.
Nu nog fluks een versie met harmoniumbeleiding en ééntje met een
close harmony koortje en rond is de vicieuze cirkel.
____________
Afbeelding: Dirigent en musicoloog Clytus Gottwald.

Geen opmerkingen: