donderdag 16 december 2010

Een orgel in het ouderlijk huis van Alban Berg

Het hierboven afgebeelde instrument bevond zich tijdens de laatste decennia van de negentiende eeuw in de muziek- en biljartkamer van de woning van de familie Berg in Schönbrunn. De vader van Alban Berg was erin geslaagd dit stuk te verwerven van het oude Hofburgtheater. De Devotionalienhandlung van Alban Bergs vader Conrad (1846-1900), die zich aan de achterzijde van Huize Berg bevond, werd onder meer bezocht door de vrome componist Anton Bruckner, die bij dergelijke gelegenheden in staat werd gesteld op het instrument te spelen.
__________

Zie ook onze bijdrage over Alban Berg op de fin de siècle website All art is quite useless van Rond 1900.nl.
Op onze zustersite Muziek en mensen kunt u kennisnemen van een foto waarop Alban Berg, samen musicerend met zijn zuster Smaragda te zien is.
Een andere zustersite, Tempel der Letteren toont een voorbeeld van Alban Bergs tekenkunst.
Op de moedersite, Cultuurtempel vindt u een getekend jeugdportret van deze componist, alsmede een foto die kort voor zijn overlijden in 1935 is genomen.
Een schitterende karikatuur van Alban Berg als pianist is te vinden op de site Tempel der Beeldende Kunsten. 

Geen opmerkingen: