woensdag 12 oktober 2011

Van Swieten Society blijft aan de weg timmeren

Tegen de verdrukking in
Hoewel diverse, prachtig aan de weg timmerende, individuele musici en ensembles alsmede, niet te vergeten, ad hoc groepen, er veel aan doen om de deels nog begaanbare wegen naar een niet te versmaden, ja zelfs onmisbare, muziekcultuur open te houden, ondanks de door machtswellust bezeten cultuurbeulen die de huidige Nederlandse maatschappij rijk is en er dan ook werkelijk alles aan doen om talrijke uitvoerende kunstenaars om zeep te helpen [1] ─ van euthanasie (een zachte dood) is daarbij geen sprake ─ en dergelijke liederlijke lieden dan ook waarlijk niets anders verdienen dan de diepst denkbare verachting, zien we elke poging, om deze weerzinwekkende uitholling overdwars enigszins het hoofd te bieden, met veel genoegen tegemoet.
George Onslow.
De Van Swieten Society gaat in het seizoen 2011-2012 vooralsnog gewoon verder op de ingeslagen weg met programma's die de toehoorders in de gelegengheid stellen om kennis te maken met het niet-alledaagse in de wereld der klassieke muziek. Daarvan getuigt ook hun eerste programma in een serie van vier verschillende programma's welke alle onder het motto Romantische Reuzen worden gevangen.
Het eerste in die reeks is Violoncello all'Inglese en start aanstaande zaterdag, 15 oktober 2011, in de Lutherse Kerk te Groningen. Eén van de componisten op het programma is de Engelsman George Onslow (1784-1853), die geen onbekende meer is voor luisteraars naar de Britse cultuurzender BBC Radio 3.
__________

Nadere gegevens over deze reeks concerten is te vinden in twee, onderling verschillende bijdragen van heden: een artikel op onze zustersite Muziek en mensen, en daarnaast een stuk met voornamelijk andere inhoud op een andere zustersite, Cultuur in Groningen en omgeving, omdat in die Stad het eerste concert in de genoemde reeks zal worden gegeven.
__________
[1] Het Devich Trio is het eerste slachtoffer van deze destructieve praktijken van de cultuurbarbaren op het Binnenhof.

__________
NASCHRIFT zaterdag 15 oktober: Als gevolg van fysiek malheur van pianist Bart van Oort is het concert in de Lutherse Kerk van deze dag afgelast. Zodra we meer info hebben over de resterende concerten in deze reeks, zullen we daarop terugkomen in een separate bijdrage.

Geen opmerkingen: