zaterdag 10 januari 2009

Dode dienaren der onsterfelijke Muze herdacht

Herdenken tot in den treure
Zoals dat inmiddels meer dan gebruikelijk is, wordt elke gelegenheid aangegrepen om een jaar te koppelen aan een of andere grootheid, die iets heeft betekend voor de ontwikkeling van de mensheid. Zo was 2009 al heel lang voorbestemd het Darwin-jaar te worden — want die goede man is op 12 februari 1809 geboren — maar tevens het jaar van Georg Friedrich Händel, aangezien die op 14 april 1759 is heengegaan, maar hoewel het nu nog goed drie maanden duurt voordat hij zich echt een kwart millennium in de ruimten met de eeuwige toetsen en snaren bevindt, kan de commercie het niet afwachten en wordt er van alles verzonnen om talrijke mensen gelukkig te maken met allerhande snuisterijen, bonbons, en misschien zelfs wel Händel-pruiken, alsmede dito hemden en voor het notenschrift geschikte ganzenvederen. Dat zou in onze tijden van een krediet- en anderszins economische crisis nog wel eens wat stroever kunnen verlopen dan het met de vele parafernalia van de voorgangers in de sfeer der vele herdenkingen is gegaan.

Voor elk 365 dagen
Doch met Händel alleen, die de nodige aandacht in concertzalen en kerken wel zal krijgen, is het niet gedaan; het is twaalf maanden Mendelssohn-jaar, want die geniale muziekenschepper werd in 1809 geboren op 3 februari, hetgeen betekent dat veel gerechtvaardigde festiviteiten over een week of drie over de naar klassieke muziek luisterende mens zullen (mogen) worden uitgestort. En om een andere grootmeester niet te vergeten, die in het jaar van Jakob Ludwig Felix Mendelssohns verschijning is overleden, mogen we — om u niet direct met tientallen grootmogols tegelijk de keuze te bemoeilijken, beperken we ons hier en nu eerst maar tot die drie heren der muzikale scheppingen — Franz Joseph Haydn niet in deze context aan de vergetelheid prijsgeven. Hij, die op 31 maart 1732 was geboren, vertrok uit dit aardse in het jaar 1809 op 31 mei.

Veelvuldige herhalingen
Toch heeft de digitale Nederlandse televisiezender Cultura enige programma's aan Haydn gewijd, waarin symfonieën worden gespeeld, andere concerten worden gepresenteerd, een documentaire over de man en zijn werk wordt uitgezonden en op andere momenten van andere dagen hetzelfde wordt herhaald en andere stukken worden voorgesteld. Op zondag 11 januari is die aaneengesloten reeks van diverse bijdragen op Cultura te volgen tussen 15:42 uur en17:22 uur.
Kortom, een stoet van dode componisten zullen wij zien en horen langstrekken in dit reeds lopende jaar. Maar daarna komt er, naar verwachting, direct weer een jaar; het houdt vooralsnog niet op. Anders gezegd: herdenken tot we erin blijven. Doch niemand zal ons luisteraars daarna herdenken. En dat is hoogstwaarschijnlijk maar beter ook.
____________
Afbeeldingen
1. Georg-Friedrich Händel.
2. Felix Mendelssohn-Bartholdy.
3. Joseph Haydn met zijn ensemble.

Geen opmerkingen: