vrijdag 16 januari 2009

Ter nagedachtenis van Nederlandse Joodse componisten werkzaam in de twintigste eeuw

Honderdste Uilenburger Concert
Als maandag 19 januari, 's avonds om 20:15 uur, in de 18de eeuwse Uilenburger Synagoge het Honderdste Concert dat de naam van die Sjoel draagt, in het bijzijn van Amsterdams burgemeester Job Cohen van start zal gaan, mogen alle aldaar aanwezigen tien geheel verschillende programma-onderdelen verwachten van acht Nederlandse componisten, welke tijdens de twintigste eeuw hebben geleefd, maar van wie de helft het jaar 1945 niet heeft gehaald. Er is niet veel fantasie voor nodig om te beseffen dat niet ziekte of ouderdom de oorzaak is geweest voor het verscheiden van deze musici, maar de wetmatigheid in de uitermate duivelse destructiedrift van een geïncareerd geestelijk defect: Dolle Dolf en zijn wereldomspannend misdaadsyndicaat zonder weerga, waarvan de van gif doordrenkte tentakels nog steeds in alle uithoeken van het ondermaanse hun demonische invloeden laten gelden.

Vuilnisvondst
Het is te danken aan de toevallige vondst die kinderen hebben gedaan bij een vuilnisvat, anders was het gehele oeuvre van Simon Schuijer (1873-1942) niet van de vernietiging gered; nu bevindt het zich in het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag. Uit dat oeuvre wordt één compositie gespeeld. Ook het werk van Hans Lachman (1906-1990) bevond zich in omstandigheden die onder geen beding aanvaardbaar is voor uitgeschreven composities, of zelfs voor aantekeningen dan wel kladversies: een vochtige schuur.
Tijdens het schrijven van dit artikel bereikte ons het bericht dat het concert reeds is uitverkocht. Daarom moet misschien een poging worden ondernomen deze uitzonderlijke combinatie van muziekstukken en uitvoerenden op een gepast tijdstip te herhalen. Dat zal wellicht enige organisatorische hoofdbrekens gaan kosten, maar niet alleen de mensen die nu het concert niet meer kunnen bezoeken, ook anderen die er op enigerlei wijze op zijn geattendeerd, zullen met hun aanwezigheid mede kunnen zorgen voor een tweede volle zaal.
Voor meer informatie over de te spelen werken, de componisten zelf en de uitvoerenden, alsmede de organisatie van de Uilenburger Concerten en de Leo Smit Stichting zij verwezen naar de website van Tia Schutrups' organisatriebureau voor Podiumkunsten.
____________
Afbeeldingen
1. De Synagoge in de Uilenburger Straat te Amsterdam rond de vorige eeuwwisseling. Tekening van Martin Monnickendam, opgenomen in zijn boekje Verdwijnend Oud-Amsterdam. — Zie daartoe tevens een bijdrage op onze zustersite Tempel van het Fin de siècle.
2. Andries de Rosa (1869-1943), één van de componisten van wie maandag 19 januari in de Uilenburger Synagoge twee composities zullen worden uitgevoerd.

Geen opmerkingen: