maandag 15 juni 2009

Edvard Hagerup Grieg is Componist van de Week

'Eigen geluid'
In de door de Vara via Radio 4 uitgezonden reeks Componist van de Week — die we op werkdagen tussen 19:30 uur en 20:00 uur kunnen beluisteren — staat de Noor Edvard Hagerup Grieg (1834-1907) deze week — om precies te zijn van maandag 15 tot en met vrijdag 19 juni — centraal.
Grieg was, om het populair te zeggen: op zoek naar een eigen geluid, en vond dat in de bestaande volksmuziek van het eigen land. Daarin stond hij in zijn functie als scheppend musicus niet alleen: niet zo lang daarna zou zijn mede-Scandinaviër, de Fin Jean Sibelius (1865-1957), die nog een halve eeuw langer op onze aarde de ontwikkelingen binnen het muziekleven zou meemaken. Weer enkele decennia verder in de tijd zouden in Hongarije de twee, in dat opzicht onafscheidelijke, namen opduiken van componisten die een groot deel van hun tijd hebben besteed aan onderzoek naar achtergronden, functie en betekenis van de volksmuziek aldaar: Béla Bartók (1881-1945) en Zoltán Kodály (1882-1967).

Reizen door Europa
Samen met zijn vrouw Nina, die een voortreffelijke zangeres was, heeft deze musicus Europa afgereisd en aldaar optredens verzorgd als pianist, en hebben de luisteraars ook nog kennis kunnen nemen van zijn eigen composities. De toehoorders heeft Grieg heel snel weten te veroveren, en dat gold eveneens voor tal van collega's.
Een prachtige portretfoto uit 1899 — met daarop een opdracht van de beide echtelieden, gedateerd 24 /12 /02 te Kristiania— is eveneens getuige van het feit dat de beiden ook nog tijdens het fin de siècle hun invloeden aan het muzikale front hebben doen gelden.

Geen opmerkingen: