dinsdag 19 april 2011

Leon C. Bouman: Vreemde woorden in de muziek

Vandaag vond ik in één van de opruimingsdozen voor de etalage van een antiquariaat in mijn woonplaats het hierboven afgebeelde boekje van Leon. C. Bouman: Vreemde woorden in de muziek, in een herziene uitgave door Dr. K. Ph. Bernet-Kempers. Daarbij gaat het om een nog niet gebruikt exemplaar van het boekje dat voor de oorlog is uitgekomen bij de N.V. Erven P. Noordhoff, Groningen ─ Batavia. Die meneer Bouman was in leven Directeur der Muziekschool van de Mij ter Bevordering der Toonkunst.


De relatief kleine uitgaaf (13,3 x 9,5 cm ─ de afbeelding hierboven is op tweederde van die omvang) bevat tevens een lijst van de meest bekende Nederlandsche componisten, orkestdirigenten en schrijvers over muziek met eenige bijzonderheden omtrent hun werk door H.G.

Het boekje is herzien door Dr. K. Ph. Bernet Kempers, en aangevuld met een toelichting over de Italiaansche uitspraak door mejuffrouw J.L. Cohen, oud-leerares aan het Conservatorium te Amsterdam.
En zoiets telt 172 bladzijden, blijkt nooit te zijn gebruikt en kost toch maar één euro. In de praktijk krijg ik ook op die prijs ongevraagd nog altijd weer een mooie korting. Alleen al vanwege de curiositeit koop ik zo'n boekje, en nooit stelt zoiets teleur, vooral omdat steeds weer blijkt dat er altijd iets opduikt dat je niet verwacht.

Geen opmerkingen: