donderdag 7 februari 2008

Muziek in Versailles, rondom Lodewijk XIV, in diverse semi-documentaires op BBC Radio 3 (1)

Almachtige Loetje
Een kleine mededeling in de VPRO Gids maakte ons zeer nieuwsgierig, ondanks het feit dat we maand in maand uit met dezelfde domme mededeling over een bewuste compositie van Béla Bartók worden geconfronteerd en daar al tal van keren, verspreid over Europa melding van hebben gemaakt. Wil zeggen: we hadden direct moeten beseffen dat het lariekoek was, de zinsnede: Muziek van Louis XIV. Deze wordt gebezigd in de goed twee regels over het programma The early music show die wordt uitgezonden door BBC Radio 3.
Nou weten we ook wel dat de man wordt gezien als degene, die de wereld met het gevleugelde woord L' état c'est moi zou hebben verrijkt, en in het kader van een dergelijke hoogmoedsverplettering wellicht zou hebben kunnen denken dat alles zijn eigendom zou wezen, ook de kunst en de cultuur en al hetgeen in de hoofden van scheppende meesters zou zijn ontstaan.
Zo gezien zou hij hebben kunnen realiseren dat alles zijn bezit zou zijn geworden, maar de daad van de schepping van de muziek in zijn tijd zou zelfs een over alle denkbare oorlogs- en marteltechnieken beschikkende president in het Witte Huis niet kunnen realiseren. Om dus nu maar te zwijgen van de flink gepoederde en opgedirkte vogelverschrikker, die Loe-Ie Kattoze werd genoemd.

Mogelijke muziek voor luisterende Louis
Toegegeven, voor de zekerheid hebben we het onlangs in Nederlandse vertaling verschenen boek van Antonia Fraser [1] over de heerser van Versailles en wijde omstreken even geraadpleegd, maar konden daar zulks ook niet in vinden. Het simpele raadplegen van de site van BBC Radio 3, en het daarbij behorende muziekprogramma — elke zaterdag en zondag tussen twee uur en drie uur in de middag — verstrekte de gewenste en meteen wel juiste informatie.
Hetgeen we reeds dachten, klopte. De door de dieu-gedonneerde dag wordt de man met al dat blauwe bloed omgeven door musici, welke hem tot rust brengen of door middel van trompetgeschal zijn komst aankondigen.
De dodumentaire is bedoeld als de schets van een mogelijke dag in het leven van de koning, zoals die graag wordt ervaren door presentatrice Lucie Skeaping, en zij wordt daarin begeleid door de klavecinist Olivier Beaumont, die tevens specialist is op ht gebied van de Franse barokmuziek. Hij begeleidt haar op een ronde door het paleis en brengt haar in contact met muziek, die de koning eventueel heeft beluisterd.
___________
Afbeeldingen

1. Lodewijk XIV in vol ornaat.
2. BBC-presentatrice Lucie Skeaping.

Geen opmerkingen: