zaterdag 2 februari 2008

Zuid-Amerikaanse Barok tijdens een tournee van Florilegium — vier dagen achtereen in Nederland


Alternatieve Barok
Het Engelse barokensemble Florilegium komt, thans samen met het Arakaendar Bolivia Choir naar Nederland voor vier concerten tijdens de avonduren van vier opeenvolgende dagen. De korte rondreis start in Rotterdam op dinsdag 5 februari en eindigt vrijdag 8 februari in de grote zaal van het Cultuurcentrum De Oosterpoort in Groningen. Daar tussenin worden nog concerten gegeven in Enschede en Utrecht. Het programma is gedurende die vier avonden hetzelfde: 12 werken van Zuid-Amerikaanse barokcomponisten. Daarmee is het kader van dit unieke optreden wel zo ongeveer afgebakend. Wat u te horen krijgt, is en blijft barokmuziek, maar er is één groot verschil met de muziek, die de nuchtere Europeanen hebben gecreëerd en dat is de opgetogenheid, die ongetwijfeld inherent is aan de warmbloedigheid van de mensen op dat continent zo ver van ons vandaan.

Anonymi en Araujo
In de lijst van de uit te voeren werken gedurende die vier concerten in ons land komt driemaal de aanduiding Anon voor, en dat kan duiden op één, twee of drie componist(en). Eveneens driemaal staat de naam Araujo op het programma. Nu bestaan er meer muziekmeesters met die naam, maar de meest waarschijnlijke is Juan de Araujo (1646-1712). Verder komt de naam Ignazio Balbi (1720-1775) voor, evenals Giovanni Bassani (ca. 1657-1716), Roque Jacinto de Chavarria (1688-1719), Tomas de Torrejon y Velasco (1644-1728), naar wie in Madrid een conservatorium is genoemd. Hij was op nog geen dertig kilometer afstand van de Spaanse hoofdstad geboren.

Brentner en Locatelli
De meest opvallende namen, die in de lijst van muziekmeesters en hun werken gedurende de Nederlandse tournee van Florilegium voorkomen en die je nu niet direct met dat verre continent associeert, zijn die van Johann Joseph Brentner (1689-1742) en tevens Pietro Antonio Locatelli (1695-1764). De laatste associëren we toch eigenlijk eerder met de hoofdstad van de Nederlanden in de achttiende eeuw.
Dat zulke tyisch Europese namen opduiken in de Boliviaanse barok, is niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat vele geestelijken de Portugese en Spaanse legers — die de verovering van de nieuwe wereld moesten realiseren — hebben vergezeld, om in de nog niet gekerstende gebieden hun speciale heil te kunnen uitzaaien. Zij waren het die componisten uit de Oude Wereld ertoe hebben overgehaald om in die nieuwe wereld ter plaatse muziek te schrijven. Dat vinden we nog terug op geluidsdragers, die in de titel naar die missionarische muziek verwijzen.

Koor en solisten
Naast de instrumentalisten treedt het Arkaendar Bolivia Choir op onder leiding van Ashley Solomon, met solistische medewerking van Katia Escalera, sopraan; en Henry Villca, tenor.
Veel van wat de groep Florilegium tijdens de vier concerten in Nederland ten gehore zal brengen, is eveneens op twee compact discs bijeengebracht. Gezien de nieuwste ervaringen zullen die wel in de pauze en/of na afloop van de concerten in de hal van de respectieve concertzalen te koop worden aangeboden.

Afbeeldingen
1. Barokensemble Florilegium (UK).
2. Componist Pietro Locatelli.
3. Sopraan Katia Escalera.


Geen opmerkingen: