zondag 15 februari 2009

Beethovens Vijfde Symfonie breed uitgemeten

Noodlotsmotief
Eén van de vele legenden, die hardnekkig de ronde zijn blijven doen over Ludwig van Beethoven (1770-1827) is dat hij over de eerste noten van zijn Vijfde Symfonie zou hebben gezegd: "Zo klopt het Noodlot aan de deur." Deze opening wordt sedertdien steevast als noodlotsmotief gekwalificeerd.


Wie zich voor meer interesseert dan alleen de consumptie van die symfonie, doet er goed aan op zondag 15 februari, 's avonds tussen 18:00 uur en 19:30 uur BBC Radio 3 in te schakelen om dan in het programma Discovering music meer aan de weet te komen dan alleen de opeenvolging van de verschillende delen. De gehele symfonie wordt aan het slot van de uitzending wel door het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Grant Llewellyn uitgevoerd, maar voordien wordt er gerepeteerd, er ontstaan discussies over puur technische kwesties, doch daarbij blijft het niet. Meestal — ik heb nu eenmaa niet alle afleveringen gezien — draagt zo'n benadering bij tot veel meer dan alleen aanvullende informatie over de compositie in kwestie, en dat maakt het draagvlak van het programma tot meer dan een muziekprogramma, maar tot een cultureel zeer breed geschakeerd gebeuren. Mede daarom zouden we het van harte in uw belangstelling willen aanbevelen.

Geen opmerkingen: