zaterdag 7 februari 2009

Felix Mendelssohns Requiem voor zijn zuster Fanny

Zus en broer Mendelssohn
De digitale televisiezender Cultura presenteert op zaterdag 7 februari — 's avonds tussen 20:30 uur en 21:23 uur — in de programmareeks Chamber music collection een documentaire over het Requiem dat Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) heeft gecomponeerd naar aanleiding van het overlijden van zijn zuster Fanny, die vier jaar ouder was dan hijzelf. Enige jaren heeft de schilder Wilhelm Hensel (1798-1861) haar het hof gemaakt totdat ze in 1829 met hem in het huwelijk trad. Ze overleed op 14 mei 1847, broer Felix volgde haar op die zo lange weg op 4 november van hetzelfde jaar. Voordien schreef hij nog een Requiem voor haar dat echter niet in het officiële oeuvre-overzicht met een opusnummer is opgenomen.
Hoewel ze zelf muzikaal zeer begaafd was, als pianiste en tevens als componiste, was het in die tijd bijna een volstrekte onmogelijkheid om je als vrouw in die professie te profileren. Zelfs haar liberale vader zag dat in het kader van de bestaande vooroordelen toen hij haar in 1820 schreef dat de muziek wellicht het beroepsleven voor haar broer Felix zou worden, maar dat muzie voor haar niet meer dan ornamentiek in haar bestaan kon en mocht zijn. Die houding ten opzichte van componerende vrouwen is tot in onze dagen blijven voortbestaan al laten meer en meer van hen zich niet langer in een ongewenste hoek duwen.

Documentaires
De Engelse documentaire die Cultura zaterdag zal uitzenden, is niet voorzien van ondertitels. De handeling van deze film — die onder regie van Phil Comeau tot stand is gekomen — werd geschreven door Hélène Blackburn; de choreografie is van Mélika Abdelmoumen.
Direct na deze film volgen, in het kader van het Mendelssohn-jaar, als onderdelen van Cultura's programmareeks Discovering Masterpieces, nog twee documentaires die betrekking hebben op deze componist. Eerst een korte film van onbgeveer 25 minuten over het leven van Mendelssohn, en daarna — in dezelfde reeks een concert waarin het Vioolconcert opus 64 van Mendelssohn zal worden voorgesteld.
____________
Afbeeldingen
1. Fanny Cäcilie Mendelssohn (1805-1847).
2. Felix Mendelssohn (1809-1847).

Geen opmerkingen: