zaterdag 28 februari 2009

Toscanini dirigeert Wagner in Arte-documentaire

Bijzondere combinatie
In het dagelijkse bestaan was Arturo Toscanini (1867-1957) een ware democraat, maar in de kunst stelde hij zich op als aristocraat. Dienovereenkomstig wees hij, als Wagner-specialist, dan ook het verzoek van Adolf Hitler van de hand om de leiding van de Bayreuther Festspiele op zich te nemen en zette hij nadien nooit meer één voet in het Wagner-Walhalla.
Naar aanleiding van het feit dat het in 2007 een halve eeuw geleden was dat dirigent Arturo Toscanini is overleden, presenteerde Arte-televisie eind juni van dat jaar twee keer een documentaire die door Pierre-Martin Juban voor de WDR was gerealiseerd— een Duits-Franse co-productie uit datzelfde jaar. De film, die 41 minuten duurt, wordt thans opnieuw uitgezonden op zondag 1 maart, 's avonds tussen 19:00 uur en 19:45 uur op Arte. Een herhaling zal worden gepresenteerd op zaterdag 6 maart, om 06:00 uur 's ochtends, eveneens op Arte.

Gerestaureerde beelden
U krijgt in deze documentaire opnamen te zien die tussen 1948 en 1951 zijn gemaakt met het NBC Symphony Orchestra. Er is sprake van restauraties waar het de beelden en het geluid betreft. Voorafgaande aan het concertgedeelte van de film is er een korte bijdrage waarin wordt ingegaan op de bijzondere relatie tussen Toscanini en (de muziek van) Richard Wagner.
Arturo Toscanini werd in 1867 geboren en reeds als negentienjarige dirigeerde hij voor het eerst in het openbaar, en vanaf dat moment zou hij zich gedurende zo'n zeven decennia achtereen profileren één der belangrijkste dirigenten van het laatst deel van de negentiende, en tevens van de hele eerste helft van de twintigste eeuw. Hij overleed in 1957.

Geen opmerkingen: