woensdag 4 maart 2009

Alphons Diepenbrocks Elektra-Suite uit 1920 in Utrechts Vredenburg-vrijdagconcert van 6 maart

Rechtstreeks op Radio 4
In de serie De vrijdag van Vredenburg wordt op 6 maart aanstaande een concert gegeven door het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van Otto Tausk. Er staan vier composities op het programma, die alle tijdens de afgelopen honderd jaar zijn geschreven. Twee van de componisten zijn Nederlanders: Alphons Diepenbrock (1862-1921) en Jan Vriend (geb. 1938). Van de eerstgenoemde zal de Suite uit Elektra — gereedgekomen in het jaar voor het overlijden van de componist — worden uitgevoerd, zoals deze later door Eduard Reeser (1908-2002) is samengesteld. Van Jan Vriend zal het orkest, als eerste werk na de pauze, De origen volcánico uit 1992 spelen.
Van de beide andere muziekmeesters die aan bod komen, is de eerste Maurice Ravel (1875-1937), met zijn Concert voor de linkerhand, gecompomeerd in de jaren 1929/30 voor de pauze geprogammeerd; solistische medewerking daarin zal worden verleend door de pianist Nelson Goerner. Het concert wordt besloten met het befaamde orkestwerk Images, geschreven in de periode 1906-1911 door Claude Debussy (1862-1918).
Het gebeuren, vanaf 20:00 uur, zal zich afspelen in de Utrechtse muziekvoorziening Vredenburg Leidsche Rijn.
__________
NB: Dit zijn de meest recente gegevens, zoals ik die heb opgekregen van de Matthijs Vermeulen Stichting. De omroepgids meldt dat de Avro, die het concert rechtstreeks via Radio 4 zal uitzenden, echter een andere titel heeft opgegeven voor het werk van Jan Vriend: Hexameron Phagocitosis — een werk voor symfonieorkest uit 2007.
Als solist voor Ravels concert staat Barry Douglas op de lijst.

Geen opmerkingen: