dinsdag 14 april 2009

Georg(e) Fr(i)edric(h) Ha(e)ndel en het soms al te pijnlijk-commerciële ronde getallen-fetisjisme

Tureluurs
Het is langzamerhand om tureluurs te worden, en zeker heden, nu de goede man die als Duitser in Halle werd geboren — in het jaar dat zijn muzikale evenknie, Johann Sebastian Bach, eveneens het levenslicht voor het eerst heeft kunnen aanschouwen; en vandaag exact twee en een halve eeuw geleden de laatste adem in Londen heeft uitgeblazen —, wordt herdacht op een manier die de indruk wekt dat het bestaan van al die memorerende lieden er in sterke mate van afhangt. Want wat voor een indruk kan men krijgen anders dan een van een hier en daar toch wat al te pijnlijke vorm van ronde getallen-fetisjisme.


Componist van de week èn van het jaar
Vandaag wordt de goede man de hele dag via de Nederlandse zender Radio 4 bezongen en nog anderszins gevierd, daarbij inbegrepen de eerste aflevering van vijf gedurende de werkdagen van deze week van de serie Componist van de Week, en op BBC Radio 3 wordt het 'zusterprogramma' Composer of te Week ook al aan Händel gewijd, en wordt er voorts een rechtstreekse uitvoering van The Messiah vanuit Londens Westminster Abbey uitgezonden — die tevens via Radio 4 in ons land te horen zal zijn —, en zijn er twee Duitse klassieke zenders die een avond wijden aan een werk van de grootmeester: NDR Kultur brengt de opera Acis und Galatea, voorafgegaan door een programma over de ontdekking, door Felix Mendelssohn-Bartholdy, van juist dat meesterstukje. Dat alles in een uitvoering door het Festspielorchester Göttingen met solisten, et cetera. De collega's van WDR 3 besteden dan op prime time eveneens drie uur aan de muziek van deze Duitse Engelsman door een presentatie van diens oratorium Il trionfo del tempo e del disinganno door de Akademie für alte Musik Berlin.

In beeld en geluid: Tamerlano
Mezzo-televisie blijft niet achter door vanaf 20:30 uur een uitvoering de ether in te slingeren van de opera Tamerlano. En dan hebben we het nog helemaal niet gehad over al die kleinere stukken, welke verspreid over vierhonderd en achttien en een kwart zender over ons zullen worden uitgestort. Wees blij dat u knoppen aan de betreffende toestellen heeft die zich laten sturen, veelal geheel in overeenstemming met uw volstrekt eigen wensen.
Het is voor ons niet doenlijk om u van al die verschillende muziekstukken hier ook maar een geringe vorm van toelichting te verschaffen; we zouden al onze sites dit hele jaar wel aan die GF Händel kunnen wijden, maar dan komen wel heel veel andere aspecten van de cultuur erg tekort, en daarmee bedoelen we niet al die mensen, wier naam eveneens aan het jaar 2009 zijn verbonden: in de muziek, de literatuur, alsmede andere kunsten — om de wetenschap(pen) — met Charles Darwin en andere grootmogols — vooral niet te vergeten. Dus houdt u vooral uw eigen gedrukte of elektronische zender-informatie in de smiezen en kiest u dan toch liever iets dat u nog niet kent.
____________
Abeeldingen
1. Händel-standbeeld in zijn geboorteplaats Halle an der Saale.
2. Händel-beeld dat is opgenomen in een groot monument in Westminster Abbey te Londen.

Geen opmerkingen: