dinsdag 21 april 2009

Thomas Tallis is componist van de week op Radio 4

De Engelse muziekmeester Thomas Tallis (ca. 1510-1585) is deze week de protagonist in het werk-dagelijkse programma Componist van de week. Van maandag tot en met vrijdag, steeds tussen 19:30 uur en 20:00 uur kunt u naar muziek van deze, in ons land relatief onbekende, maar aan de overzijde van het bij tijd en wijle woelige Noordzeewater nog steeds in hoog aanzien staande grootmeester.
Aangezien deze componist met enkele alinea's voorkomt in ons artikel van dinsdag 2 september 2008 over een werk van Ralph Vaughan Williams (1872-1958), dat is gebaseerd op Tallis, verwijzen we voor verdere informatie naar die bijdrage.

Geen opmerkingen: