woensdag 17 februari 2010

Derde NNO-concert in Gronings Beethoven Festival

. . . . .
"Mehr als zwanzig Jahre, die besten Mannesjahre, seines Daseins, hat er wie ein lebendig Begrabener in völliger Totenstille zubringen müssen. Kein Laut seiner Zeit, kein Ton seiner Musik drang mehr zu ihm, der einzig mit seinen Augen und seinem Gewissen lebte. Es muss ein herzzerbrechender Jammer gewesen sein, ihn, der Noten gemacht hat wie keiner vor ihm und nach ihm, in diesen Jahren spielen zu hören: sei es auf Streichinstrumenten, die er nicht mehr stimmen konnte, oder auf dem Flügel, auf dem er wild und wie von sich selbst betäubt, herunmhämmerte wie Vulkan in seiner Schmiede, es war meist eine gräuliche Ohrenpein für die wenigen Menschen, die er überhaupt hierbei in seiner Nähe duldete."
. . . . . 
Het bovenstaande is een gedeelte uit het essay Beethoven, dat is opgenomen in de bundel Neue Bilder uit 1912 van de Duitse schrijver Herbert Eulenberg (1876-1949). En hoewel er sedertdien, in de eeuw na verschijnen van dat essay, nog wel enige details aan het licht gekomen zijn, is het in die regels beschrevene een veelbetekenende passage, die detTitanenstrijd op het persoonlijke vlak van deze mens en muziekmeester uitbeeldt.
Slechts een enkeling is zich, bij het luisteren naar  Beethovens muziek, bewust van het leven, en vooral van het lijden, van degene die voor het kunstwerk in casu verantwoordelijk is. Desniettemin: dat zou er heel anders hebben uitgezien doordat het ondenkbaar is dat een kunstenaar als Beethoven zijn oeuvre had kunnen scheppen zonder directe impulsen uit eigen vlees en bloed, alsmede uit zijn omgeving en de daaraan gerelateerde toestanden en gebeurtenissen.


De Tweede en de Negende
Tijdens het Beethoven Festival in Groningen, dat op woensdag 10 februari werd geopend door het Noord Nederlands Orkest, staan tot en met vrijdag 19 februari vier symfonieën op het programma van dat ensemble: achtereenvolgens de Derde en de Zevende; in het laatste optreden van het Festival zal het NNO — voor deze gelegenheid onder leiding van chef-dirigent Michel Tabachnik, de Tweede en de Negende uitvoeren. Het concert in culturucentrum De Oosterpoort begint om 20:15 uur.

De Tweede Symfonie, in D grote terts, opus 36, zal voor de pauze worden gespeeld. Deze zal niet — zoals dat tijdens de beide achterliggende Beethoven Festival-concerten wel het geval is geweest — worden voorafgegaan door een bewerking van iets anders dat direct of indirect aan Beethoven is gerelateerd, zoals dat de beide voorafgaande Beethoven-concerten in dit festival wel het geval was. Van die Tweede Symfonie heeft Beethoven diverse andere versies, onder meer voor trio, gecomponeerd. Van die laatste versie getuigt een relatief recente geluidsdrager van de Van Swieten Society. Daarvan kunt u dezer dagen een bespreking op deze website lezen.

De Negende in Groningen en Drachten

Over de Negende Symfonie, in d kleine terts, opus 125, van Ludwig van Beethoven is op deze site in ruime mate gepubliceerd op vrijdag 11 juli 2008. Het toen openbaar gemaakte artikel kunt u in zijn geheel lezen door hier te klikken.
Het Noord Nederlands Orkest zal worden bijgestaan door het Noord Nederlands Concertkoor  — dirigent Louis Buskens — en de gebrukelijke vier vocale solisten: Tomoko Taguchi, sopraan; Annelies Dille, mezzosopraan; Yves Saelens, tenor; [1], en Sébastien Parotte, bariton.
Het concert zal worden herhaald in schouwburg De Lawei te Drachten, op zaterdag 20 februari, aldaar om 20:00 uur.
In beide gevallen is er, één uur voor aanvang van het optreden, een lezing door Cees Nieuwenhuizen. De toegang is weliswaar gratis, doch reserveren is gewenst.
____________

Afbeeldingen
1. Beethoven door Max Klinger (1902).
2. Federzeichnung, behorende bij An die Freude, Schillers ode, waarvan delen in Beethovens Negende Symfonie worden gezongen. Uit een bundel met Schiller-gedichten, speciaal voor de jeugd
3. Koordrigent Louis Buskens.

Geen opmerkingen: