maandag 14 januari 2008

Anderhalf uur muziek van Papa Bach op televisie. Twee werken, ondersteund met beeldmateriaal

Die Kunst der Fuge
Op dinsdag 15 januari kunt u via de regionale Duitse televisiezender WDR (West Deutscher Rundfunk) twee composities horen, zij het door beelden ondersteund, van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Allereerst krijgen we, om 23:30 uur Die Kunst der Fuge te zien, de net niet geheel voltooide compositie uit de laatste levensjaren van de componist (1745-1750) met het bijna hoogste getal in het Bach Werkverzeichnis: 1080. Hoewel het definitieve bewijs voor dat aspect nimmer wettig en overtuigend is geleverd. Lang is men ervan uitgegaan dat de componist een klavierwerk had gerealiseerd, maar pas in de twintigste eeuw zijn er instanties gaan mystificeren, en wordt het als compositie, voor klavecmbel, en voor orgel uitgevoerd, en aangezien enkele delen zich voor strijkinstrumeten lenen, bestaan er ook wel versies voor kamerorkest. Aangezien Bach zelf vaak eigen stukken in een andere muzikale 'omgeving' opnieuw heeft gebruikt, lijkt me dat laatste niet zo'n grote misdaad, al blijft het een eerste vereiste dat het om uitvoerende(n) van goeden huize gaat. Hier zal dat zeker het geval zijn aangezien we de musici van Musica Antiqua Köln te horen krijgen, een groepering die reeds sedert 1973 actief is. In dit verband wordt gesproken van een 'filmische verbeelding'.
In overeenstemming met de duur van de compositie, neemt de film ongeveer vijf kwartier in beslag; tot ongeveer kwart voor één in de nacht.

Uit het Italienische Konzert
Direct in aansluiting op Die Kunst der Fuge wordt er nog een kwartier Bach-muziek uitgevoerd en in beelden vertoond, en het ziet er niet naar uit dat het dan om verbeelde klanken gaat, doch simpelweg om een geregistreerd optreden door het Jacques Loussier-Trio dat echter op geheel eigen, en zeker niet alledaagse wijze de delen Adagio en Presto zal interpreteren uit het Italienische Konzert BWV 971 (in: Clavier Übung II), dat Papa Bach in 1735 heeft geomponeerd. Het trio van Jacques Loussier (geboren 1934), die zelf de pianopartij voor zijn rekening neemt, bestaat verder uit Benoit Dunoyer de Segonzac, bas; en André Arpino, drums.

Afbeeldingen
1. Johann Sebastian Bach in 1746, geschilderd — olie op canvas — door Elias Gottlob Haußmann (1695-1774). In zijn hand houdt de componist een stuk muziekpapier met daarop de Kanon BWV 1076. Het doek bevindt zich in het Alte Rataus te Leipzig.
2. Musica Antiqua Köln.
3. Pianist en trio-leider Jacques Loussier.

Geen opmerkingen: