zondag 6 juli 2008

Concert met vijf composities naar Franz Kafka — zondagavond als Kulturereignis op WDR3 Radio

Herdenken
Nu er hier en daar reeds aardig wordt herinnerd aan het feit dat de schrijver Franz Kafka op 3 juli jongstleden voor precies 125 jaar het levenslicht heeft aanschouwd en men daar een brede keuze heeft uit allerlei publicaties en tevens etherdocumentaires, is het een aangename verrassing dat tussen al dat interessante eveneens een Kafka-concert wordt uitgezonden.
In de luisterreeks Bühne: Radio van de Duitstalige zendgemachtige Westdeutscher Rundfunk (Drittes Programm) wordt zonag 6 juli, 's avonds tussen 20:05 uur en 21:30 uur, de aflevering Kafka-Reflexe gepresenteerd. Elk van de vijf componisten komt hier met één door hemzelf geschreven stuk aan het woord. De beide oudsten van deze muziekmeesters verkeren inmiddels niet meer onder levenden: de in 1903 te China geboren maar voornamelijk in Duitsland werkzame Boris Blacher stierf in 1975 te Berlijn, en de enige jaren voor Kafka's verscheiden te Polen geboren (1919) Roman Haubenstock-Ramati — die niet alleen in zijn land van herkomst werkte, maar tevens in Tel Aviv en Wenen, liet in de laatstgenoemde stad in 1994 zijn leven. Henze, Döhl en Kurtág daarentegen zijn nog in leven.

Rijk geschakeerd
Het concert zal worden geopend met een werk voor groot orkest van Haubenstock-Ramati: de Symfonie K, gevolgd door de radio-opera Ein Landarzt uit 1951, gecomponeerd voor solisten, koor en orkest, door de in 1926 geboren Hans Werner Henze [1]. Dan is Friedhelm Döhl (geboren in 1936) aan de beurt met het stuk Odradek voor twee open vleugels. Uit de Kafka Fragmente opus 24 voor sopraan en viool, geschreven in 1985/86 door de in 1926 geboren Roemeens-Hongaarse György Kurtág, zal een keuze worden gespeeld. Afgesloten wordt het radioconcert met het strijkkwartet nr. 4, opus 41, getiteld Epitaph, een werk uit 1951 van Boris Blacher, geschreven ter nagedachtenis aan Franz Kafka. [2]
Uitgebreidere infomatie over deze werken, zoals de optredende uitvoerenden, is te vinden op de betreffende site van WDR Radio 3.

Zie tevens onze bijdrage over enkele Aphorismen van Kafka op onze zustersite Tempel der Wijze Woorden. En ons artikel n.a.v. de recente editie van Franz Kafka's Sämtliche Werke, op een andere zustersite Tempel der Letteren.
__________

[1] Van deze radio-opera heeft Henze een scènische adaptie gerealiseerd, die in 1953 in première is gegaan. Een herziene versie van de radio-opera heeft de componistin 1994 afgerond. Hiervan werd twee jaar later de eerste uitvoering gegeven.
[2] De première van dit strijkkwartet werd in januari 1953 in Berlijn gegeven.

___________
Afbeeldingen
1. De schrijver Franz Kafka. (Foto: akg.)
2. De componist Boris Blacher, foto van muziekuitgever Boosey & Hawkes.

Geen opmerkingen: