donderdag 10 juli 2008

Veel muziek van Mozart en tevens van Papa Bach zal op vrijdag 11 juli via Mezzo-televisie klinken

Twee Nederlanders dirigeren
Twee symfonieën van de nog jonge Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) achtereen, beide gedirigeerd door een Nederlander, zullen vrijdag 11 juli snel na het middaguur door Mezzo-televisie worden uitgezonden. Het begint om 12:30 uur met de Symfonie nr. 34 in C, KV 338, gecomponeerd in 1780 — drie jaar later voor een Weense uitvoering nog aangevuld met een Menuet in dezelfde sobere instrumentatie zonder pauken en trompetten. Deze symfonie zal door het Salzburger Orchester worden gepresenteerd, onder leiding van Ton Koopman.
Het betreft de herhaling van een film uit 2002, gedraaid tijdens de Mozart Nacht die dat jaar in Salzburg werd gehouden.
Direct daarop aansluitend, om 13:00 uur, komt het Mozart Orchester Salzburg aan de beurt met de Symfonie nr. 25 in g, KV 183, geschreven in 1773, van diezelfde componist. Dirigent is Frans Brüggen.

Verscheidenheid
Eerder in de ochtend, om 10:00 uur wordt deze min of meer willekeurige Mozart-serie geopend door diens laatste, onvoltooide compositie, het Requiem, KV 626 uit 1791. Het werk wordt in deze situatie echter gepresenteerd als ballet door het Ballet de l'Europe maar, vanzelfsprekend met de muziek. Het betreft de opname van een uitvoering, die op 4 en 5 juli 2006 werd gegeven in de Opera van de Syrische hoofdstad Damascus.
NB:
Een herhaling zal worden uitgezonden op donderdag 17 juli vanaf 17:00 uur, eveneens op Mezzo-televisie.
Bijzonderheden over deze choreografie zijn te lezen op de site van Mezzo. In aansluiting daarop zal de Concertante symfonie in Es-groot, KV 364, voor viool, altviool en orkest uit 1779 worden uitgevoerd door de Kremerata Baltica onder leiding van Gidon Kremer, die tevens de vioolpartij voor zijn rekening zal nemen. Helaas wordt in de gegevens van Mezzo niet de naam genoemd van degene die de altviool bespeelt.
NB: Een herhaling van deze concertante symfonie — één der meest geniale instrumentale werken van deze componist — zal, eveneens door Mezzo-televisie, worden uitgezonden op donderdag 24 juli, vanaf 19:50 uur.

Wereldse werken van Papa Bach
Dezelfde dag, 's avonds tussen 17:40 uur en 18:35 uur, zullen er zes zogenaamde wereldse werken van Johann Sebastian Bach (1685-1750) worden uitgevoerd onder leiding van Nikolaus Harnoncourt. Diverse leden van Concentus Musicus bespelen hun instrument solistisch. Het betreft een opname, die in 1984. De zes werken waaruit gedeelten zullen worden gespeeld, zijn: het Air uit de Derde Suite voor orkest, gevolgd door het Allegro uit het Brandenburgs Concert nr. 3, en het Allegro uit het Brandenburgs Concert nr. 5. Dan zal het Adagio uit het Hoboconcert worden gespeeld, direct gevolgd door de Kaffeekantate, waarna opnieuw een deel uit de Derde Suite voor orkest het hier gepresenteerde deel uit de profane composities van Bach afsluit.
Om 20:05 zal de pianiste Katia Skanavi dan nog een uitvoering geven van het Italienische Konzert [1] van dezelfde componist.
__________
[1] In de VPRO-Gids staat het Italienische Konzert aangekondigd met de toevoeging "voor piano". Dat is vanzelsprekend onjuist, angezien Papa Bach het instrument op het eind van zijn leven nog net heeft gekend, maar er geen composities voor heeft geschreven. Men leest in de aankondigingen "für Klavier" en minderbegaafden op bureauredacties, die menen te kunnen vertalen, noemen — zonder nadenken of enig onderzoek te doen, al was het maar in een Vertaalwoordenboek — zulks dan in het Nederlands piano, waar simpelweg klavier had dienen te blijven staan (zij het dan zonder hoofdletter). Diverse composities van J.S. Bach "voor het klavier" konden in zijn tijd op een orgel, klavecimbel of klavichord worden uitgevoerd. Dat dit later ook op een pianoforte kon en ook nu nog regelmatig word gedaan, is een andere kwestie.


Het gegeven dat het kan, betekent echter niet dat de omkering van feiten geoorloofd is.
De kwaliteit van een redactie gaat door toedoen, respectievelijk nalatigheid van, dergelijke bureauhengsten met een sneltreinsvaart bergafwaarts, en juist bij de VPRO-Gids is al decennia gebleken dat men er in ernstige mate op voet van oorlog verkeert met de Duitse taal, en dientengevolge met het Nederlands.
____________
Afbeeldingen
1. Wolfgang Amadeus Mozart, getekend door Jarko Aikens, Groningen 1984. (Archief Heinz Wallisch.)
2. Violist Gidon Kremer, dirigent van de Kremerata Baltica.
3. Pianiste Katia Skavani. (Foto: N. Gulakov; Van Walsum Management.)
4. Klavichord naar Johann Hass.

Geen opmerkingen: